foto leeuwentand - Jan Lambert Photography

Algemene voorwaarden:

Eigendomsrecht

 

Alle foto's op de site janlambertphotography.com zijn genomen door Jan Lambert en worden dan ook dusdanig als eigendom van Jan Lambert voorbehouden. Kopieren, dupliceren of gebruik in om het even welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Voor foto's die zonder mijn aangetoonde toestemming gebruikt worden zal een factuur volgens de hedendaagse richtprijzen voor fotogebruik, worden opgemaakt. Bij weigering tot betaling zal een klacht bij de bevoegde rechtbank worden neergelegd.

 

Aanmelden/
betalingsvoorwaarden

 

Aanmelding vindt plaats door het invullen van het contactformulier of via mail. Hierop ontvangt u een bevestiging via de mail. De aanmelding is pas definitief als zowel het contactformulier als het cursusgeld is ontvangen. Uiterlijk 1 week voor de workshop datum ontvangt u een mail met aanvullende informatie.
Indien een workshop is volgeboekt, kan men eventueel op de reservelijst geplaatst worden, of zal bij voldoende belangstelling na overleg een tweede workshop georganiseerd worden op een alternatieve datum.

Bij het boeken van en meerdaagse of buitenlandse workshop gelden volgende voorwaarden:
- Bij boeking van een meerdaagse of buitenlandse workshop zal een aanbetaling van minimum 25% tot max 50% van het totaalbedrag gevraagd worden.
- De boeking is pas definitief na het ontvangen van de aanbetaling.
- Ten laatste 6 weken voor de aanvang van de workshop dient het restbedrag voldaan te zijn.

 

Annuleren

 

Bij annulatie van een dag(deel)workshop gelden volgende annulatie voorwaarden:

- Bij boeking via mail of het contactformulier en na bevestiging is je boeking definitief.
- Bij annulering van een dag(deel)workshop zal een annulatiekost van 25% van het totaalbedrag, met een minimum van 25 euro, aangerekend worden als annulatie- en administratiekosten.
- Bij annulering van een dag(deel)workshop vanaf 72 uur, blijft het volledige bedrag verschuldigd. Er is dan geen enkel recht meer op restitutie.
- Mocht een deelnemer van de (eventuele) reservelijst voor de bewuste workshop de opengevallen plaats kunnen innemen, zal het cursusgeld min de annulatie- en administratiekosten, worden teruggestort.

Indien een dag(deel)workshop bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden door de organisatie wordt afgelast, zal het reeds betaalde cursusgeld zo spoedig mogelijk worden teruggestort, of wordt er in overleg een alternatieve datum gezocht. De beslissing van de organisatie om een workshop eventueel af te lasten staat niet open voor discussie !


Bij annulatie van een meerdaagse of buitenlandse workshop gelden volgende voorwaarden:

- Na ontvangst van de aanbetaling is de boeking definitief en bedraagt de annuleringskost min. 25% tot max 50% van het totaalbedrag van de workshop, volgens aanbetaling.

- Wanneer je vanaf 8 weken voor de aanvang van de workshop annuleert zijn de annulatiekosten 75% van het totaalbedrag van de workshop.

- Vanaf 6 weken voor de aanvang van de workshop bedragen de annulatiekosten 100% van het totaalbedrag van de workshop.
- Indien er een reservelijst is en een vervangend deelnemer wordt tijdig gevonden, blijft enkel de aanbetaling verschuldigt. Dit om de administratieve kosten te dekken.

- Indien een meerdaagse of buitenlandse workshop wegens onvoorziene omstandigheden of onvoldoende deelnemers door de organisatie wordt afgelast, zullen alle reeds betaalde aanbetalingen en bedragen zo spoedig mogelijk worden teruggestort.

Een degelijke annuleringsverzekering is zeker aan te raden.

 

Aansprakelijkheid

 

Janlambertphotography.com of een van zijn vertegenwoordigers kan nooit aansprakelijk worden gesteld, c.q. nooit gehouden tot vergoeding van schade of diefstal ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan de workshops, wandelingen, uitstappen, ........ . Het afsluiten van een eigen reis en/of apparatuurverzekering, alsook een degelijke aanprakelijkheidsverzekering wordt aanbevolen.
Janlambertphotography.com of een van zijn vertegenwoordigers behoudt zich het recht voor om het workshop programma tijdens de workshop aan te passen, mocht dit door lokale omstandigheden of extreme weersomstandigheden noodzakelijk zijn.
Op het spotten of fotograferen van wildlife en vogels kunnen wij jammer genoeg geen garantie geven. Daarom heet het wildlife ! Geen enkele klacht daaromtrent zal en kan ooit aanvaard worden. Teruggave van eventuele betaling omwille van het niet spotten van wildlife tijdens een workshop of uitstap kan daarom ook nooit geeisd worden.

 

Betalingen

 

Facturen zijn betaalbaar ofwel contant, ofwel binnen 30 dagen factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag en een interest van 10% op jaarbasis.

 

In geval van betwisting

 

In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn het Vredegerecht en de Rechtbanken te Brugge exclusief bevoegd. Procedures worden enkel in de Nederlandse taal gevoerd.

 

Bij het boeken van een workshop aanvaard je zonder enige restrictie deze algemene voorwaarden.